Respect voor de privacy

In het kader van hun contractuele relaties verbinden de partijen zich ertoe zich te houden aan de van kracht zijnde regelgeving die van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens en in het bijzonder de (EU)  Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van Bestuur van 27/04 / 2016 (GDPR).

De Gebruiker stelt het Bedrijf onherroepelijk gratis de persoonlijke gegevens ter beschikking die via zijn Website zijn verzameld en gaat ermee akkoord dat het Bedrijf deze gegevens gebruikt en doorgeeft voor reclame, marketing en commerciële doeleinden.

Door de overeenkomst die zij geven bij het invoeren of communiceren van hun persoonlijke gegevens of bij het aangaan van een contract met het Bedrijf, geven de Gebruikers toestemming voor het verzamelen en gebruiken van hun persoonlijke gegevens op de manier hieronder gedefinieerd.

Het Bedrijf verzamelt persoonlijk identificeerbare informatie (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, totaal aantal bezoeken op de Website, aantal bezoekers op elke pagina van de Website, domeinnamen van de Internet toegangsproviders van de bezoekers, IP-adressen, cookies, …).

Het Bedrijf gebruikt de gegevens met betrekking tot de Gebruikers met als doel het bedrijfsbeheer, de promotie van haar producten en diensten en het opstellen van gebruiksstatistieken van de Website voor een periode van vijf (5) jaar.

De Gebruiker stemt ermee in dat zijn gegevens worden gebruikt en doorgegeven aan derden voor reclame, marketing of commerciële doeleinden en stemt toe informatie te ontvangen via zijn e-mailadres (nieuwsbrief, etc.).

Recht op toegang: de Gebruiker heeft het recht om te allen tijde te vragen of zijn gegevens werden verzameld, voor hoelang en voor welk doel.

Recht op rectificattie: de Gebruiker heeft op elk moment het recht om te verzoeken dat zijn foutieve of onvolledige gegevens worden gecorrigeerd of aangevuld.

Recht op beperking van verwerking: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking van zijn gegevens vragen. Dit betekent dat de betreffende gegevens moeten worden “gemarkeerd” in ons computersysteem en gedurende een bepaalde periode niet mogen worden gebruikt.

Recht om de gegevens te wissen (‘recht om te worden vergeten’): Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet, heeft de Gebruiker het recht om te eisen dat zijn gegevens worden gewist. Als de Gebruiker de mogelijkheid voor het Bedrijf wenst uit te schakelen om door te gaan met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens, hoeft hij alleen maar naar het adres te schrijven dat vermeld staat op de “contact” -pagina van de website.

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens:de Gebruiker kan verzoeken dat zijn gegevens aan hem worden doorgegeven in een “gestructureerd formaat dat door een machine kan worden gebruikt en gelezen”.

Klachtrecht: de klant heeft het recht een klacht in te dienen bij de Controleautoriteit om de naleving van de wetgeving terzake te waarborgen.

Voor de uitoefening van de bovengenoemde rechten, kan de klant zijn aanvraag naar het Bedrijf sturen via het adres dat vermeld staat op de “contact” -pagina van de website.