Veiligheid

iGas in alle veiligheid!

Veiligheidsmiddelen

iGas onderneemt bij uw gemeentebestuur en de erkende organismen alle wettelijke stappen. Ondergrondse iGas-tanks worden geïnstalleerd in aanwezigheid van een erkend organisme. Bovendien is elke tank voorzien van een kathodische bescherming voor een optimale veiligheid.

Controle bij de inwerkingstelling en vijfjaarlijkse controle door een erkend organisme

Voor iGas de tank vult, eist het een kopie van de gemeenteverklaring als bewijs dat de leidingen door een verwarmingstechnicus werden aangelegd, om er zeker van te zijn dat ze werden getest en dat er geen enkel gevaar dreigt.
Vervolgens stuurt iGas een erkend organisme ter plaatse om de installatie in werking te stellen. Dit organisme controleert de kathodische bescherming van de ondergrondse tank, de verplichte veiligheidsafstanden en alle documenten die vereist zijn opdat de installatie conform is. Ook de leidingen worden gecontroleerd volgens de van kracht zijnde normen.
Deze controle wordt om de vijf jaar uitgevoerd en maakt integraal deel uit van het onderhoudscontract.

Installatie van gasdetectoren

Gasdetectievoorzieningen zijn verplicht als een deel van de installatie zich onder het grondniveau bevindt en er geen rechtstreekse toegang naar buiten is. Vraag gerust meer inlichtingen aan uw iGas-adviseur of aan uw vertrouwde installateur.

Veiligheidsuitrustingen op de installatie

Behalve de veiligheidsklep die elk gevaar voor overdruk in de tank wegneemt, de uitlaatkraan en de tweede ontspanner, wordt ook een debietregelaar geïnstalleerd, die de gastoevoer blokkeert als een leiding stukgaat.

Vervaardiging van de tanks

Alle iGas-tanks worden in de EU-zone vervaardigd en zijn voorzien van de CE-markering, die bewijst dat de Europese constructienormen werden nageleefd.

Behandeling van geïnstalleerde tanks in geval van een negatief rapport van een erkend organisme

iGas herstelt en behandelt boven- en ondergrondse propaangastanks in België.

Comfortpack

Periodieke controle van de tank en de leidingen: geen kopzorgen!
iGas zorgt er tegen een jaarlijkse vergoeding voor dat het erkende organisme op het juiste moment (om de vijf jaar) bij u langskomt.