Wettelijke bepalingen

Artikel 1 – Algemene bepalingen

De gebruiker van de website erkent dat hij over de bekwaamheid en nodige middelen beschikt om op deze website te surfen en hem te gebruiken. Bovendien erkent hij dat hij kennis heeft genomen van de wettelijke bepalingen, en verbindt hij zich ertoe om deze in acht te nemen.
Elke gehele of gedeeltelijke reproductie of weergave van deze website door middel van om het even welk procedé, is zonder de uitdrukkelijke toestemming van iGas verboden en zou een inbreuk vormen op de artikelen van het Wetboek Intellectuele Eigendom. De afbeeldingen die op deze website staan, zijn auteursrechtelijk beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeeldingen, merken of logo’s gerealiseerd vanaf de website, is zonder de uitdrukkelijke toestemming van iGas niet toegestaan.

Copyright foto’s:
NC COMMUNICATION sprl

Elke overtreding tegen deze aanbevelingen zou een inbreuk vormen op de artikelen van het Wetboek Intellectuele Eigendom. De hyperlinks die in het kader van de onderhavige website werden aangebracht om door te verwijzen naar andere bronnen op het internet en meer in het bijzonder naar de partners, zijn duidelijk geïdentificeerd en maakten het voorwerp uit van een voorafgaande kennisgeving en/of toestemming. iGas verbindt zich ertoe om hyperlinks te verwijderen zodra de onderneming aan wie deze websites toebehoren, hierom verzoekt.
Om een fout, correctie of weglating te melden, kunt u een e-mail sturen naar het volgende adres: info@i-gas.be

Artikel 2. – Hyperlinks

De Website kan links naar andere websites opnemen. Voor zover het Bedrijf deze websites niet kan controleren, kan het niet verantwoordelijk worden gehouden voor de beschikbaarheid van deze websites. Het kan geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal dat beschikbaar is op of van deze websites. Bovendien kan het Bedrijf niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of verlies die is bewezen of beweerd wordt als gevolg van het gebruik of het feit dat u de inhoud, goederen of diensten hebt vertrouwd die beschikbaar zijn op deze websites.

Article 3. – Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat door de server van een website wordt opgeslagen op de browser van uw computer of mobiel apparaat, op het moment dat u de website bezoekt. Deze cookie heeft een unieke code waardoor uw browser wordt herkend op het moment van uw bezoek op de website (tijdelijke cookie) of bij herhaalde bezoeken (permanente cookie). De cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website die u bezoekt of door de partners met wie de website samenwerkt. De server van een website kan enkel die cookies lezen die hij zelf heeft geplaatst; hij heeft geen toegang tot andere informatie op uw computer of mobiel apparaat. De cookies worden op uw computer of mobiel apparaat bewaard in de directory van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie heeft geplaatst, een vervaldatum en een unieke cijfercode. Cookies verzekeren meestal een gemakkelijkere en snellere interactie tussen de bezoeker en de website. Daarnaast helpen zij de bezoeker te navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website. Cookies kunnen tevens worden gebruikt om de inhoud van een website of de op de website aanwezige publiciteit pertinenter te maken voor de bezoeker, en de website aan te passen aan de persoonlijke voorkeur en behoeften van de bezoeker.

Functionele Cookies zijn noodzakelijk om onze Websites te kunnen bezoeken en sommige delen te kunnen gebruiken. Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe tussen de verschillende rubrieken van de Website te navigeren, formulieren in te vullen, bestellingen te plaatsen, een meertalige website te bezoeken en de inhoud van uw winkelmandje bij te werken. Daarnaast zijn de cookies noodzakelijk om toegang te hebben tot uw persoonlijke account, bijvoorbeeld in uw administratieve zone of een andere beschikbare applicatie (bv. Extranet, webmail, …), om op betrouwbare wijze uw identiteit te controleren voordat u toegang krijgt tot uw persoonlijke gegevens. Indien u deze cookies weigert, zullen sommige rubrieken van de Website niet werken zoals het hoort, of zelfs helemaal niet.

De Websites plaatsen een cookie op uw computer voor een statistische analyse en publieksmeting van de Website en om de toegang tot de Website te vereenvoudigen. Deze cookie registreert informatie met betrekking tot de navigatie van bezoekers op de Website. Het slaat de informatie op die u tijdens uw bezoek hebt ingevoerd, namelijk bepaalde informatie over de bezoeker zoals de domeinnaam en de hostcomputer van waaruit de bezoeker op internet surft, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruikte computer, de datum en het uur waarop de bezoeker naar de Websites navigeerde en de URL’s van waaruit de bezoeker op de Website terecht kwam.

Artikel 4. – Rechtsbevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de Websites en de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van het Bedrijf zijn alleen bevoegd in geval van geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Websites.