Een bovengrondse tank installeren

U hebt beslist om uw gebouw met gas te verwarmen. Gefeliciteerd!

Controleer of u toegang hebt tot aardgas. Alleen in grote stadscentra is er aardgas. In de stadsrand of op het platteland is propaangas een goed alternatief.

In dat geval is de oplossing heel eenvoudig: u installeert een tank en sluit ze aan op uw gasketel.


iGas komt ter plaatse en adviseert u voor alle belangrijke punten, zodat de installatie vlot verloopt

Inhoud van de tank naargelang van het type van gebouw en het gebruik

van 1000 tot 1600 liter

voor een klassieke eengezinswoning

van 2700 tot 4850 liter

voor gebouwen met verschillende woningen, grote vakantiewoningen, ondernemingen, collectieve woongebouwen…

Meer dan 5000 liter

Grote ondernemingen, industrieën


Is mijn tuin groot genoeg?

  • De bovengrondse tank is de voordelige oplossing
  • De bovengrondse tank kan altijd gehuurd worden en wordt dan gratis geïnstalleerd. Investeren hoeft niet.
  • Kies voor comfort en bespaar, dankzij een bovengrondse tank/li>
  • Alle bovengrondse iGas-tanks zijn voorzien van een aardaansluiting en van een veiligheidsklep om overdruk te vermijden
  • Propaan produceert minder CO2 dan de andere fossiele energieën en is bovendien heel wat veelzijdiger
  • Een propaangasinstallatie kan makkelijk met andere hernieuwbare energieën worden gecombineerd
  • Als in uw straat aardgas wordt aangelegd, hoeft u maar kleine aanpassingen te laten doen om op het aardgasnet te kunnen aansluiten

iGas leidt en coördineert alle fasen van uw bouwplaats in Wallonië.

iGas beschikt over bouwterreinmachines en perfect geschoolde teams om uw – boven- of ondergrondse – tank te installeren, te nivelleren en aan te sluiten.


Veiligheid

iGas onderneemt bij uw gemeentebestuur en de erkende organismen alle wettelijke stappen.
Meer informatie?

Controle en onderhoud van de geïnstalleerde iGas-tanks

iGas voert het onderhoud en de periodieke controle van de tanks uit. iGas stuurt automatisch het erkende organisme voor de periodieke keuringen van de tank; bovendien voert de chauffeur bij elke levering een routinecontrole uit.
Meer informatie?