Een gasnetwerk installeren

Eén tank en verschillende consumenten?

Wil u een appartementsgebouw bouwen of renoveren? iGas installeert een gemeenschappelijke tank met een afzonderlijke gasteller voor elke woning. De eigenaar betaalt noch voor de installatie van de tellers, noch voor het onderhoud van de installatie. Alle kosten zijn ten laste van de eindconsument, in de vorm van een maandelijkse bijdrage. De gebruikers genieten ten volle van het comfort van gas zonder dat ze aan het aardgasnetwerk aangesloten hoeven te zijn.

In de maandelijkse bijdragen zijn de kosten inbegrepen:

* onderhoud en gelijkvormigheid van de installatie, de tank en de leidingen tot aan de ketels.  

iGas stuurt de facturen voor het verbruik naar elk van de huurders van het gebouw en volgt de betalingen op. De eigenaar neemt geen enkel commercieel risico.


Nooit meer hoeven te bellen om de tank te laten vullen? Bij iGas kan dat?

Met een telemetriesysteem kan het gasverbruik beheerd worden. iGas ziet hoe het verbruik in werkelijke tijd evolueert en laat de tank automatisch weer bijvullen.


Bang dat u zonder gas zult vallen?