Een ondergrondse tank installeren

U hebt beslist om uw gebouw met gas te verwarmen. Gefeliciteerd!

Controleer of u toegang hebt tot aardgas. Alleen in grote stadscentra is er aardgas. In de stadsrand of op het platteland is propaangas een goed alternatief.

In dat geval is de oplossing heel eenvoudig: u installeert een tank en sluit ze aan op uw gasketel.


iGas komt ter plaatse en adviseert u voor alle belangrijke punten, zodat de installatie vlot verloopt

Inhoud van de tank naargelang van het type van gebouw en het gebruik

Van 2400 tot 2950 liter

Voor een klassieke eengezinswoning

Van 2950 tot 4850 liter

Voor appartementsgebouwen, grote vakantiewoningen, ondernemingen…

Meer dan 5000 liter

Grote ondernemingen, industrieën


Is mijn tuin groot genoeg?

  • Met een ondergrondse tank verliest u geen plaats en het enige wat te zien is, is een deksel in de grond
  • Doordat de tank onzichtbaar is, blijft uw tuin ongerept mooi
  • Kies voor het comfort en de veiligheid van een ondergrondse tank
  • Ondergrondse tanks kunnen aangekocht of in huurkoop genomen worden, zodat minimaal geïnvesteerd wordt
  • Propaan produceert minder CO2 dan de andere fossiele energieën en is bovendien heel wat veelzijdiger
  • Een propaangasinstallatie kan makkelijk met andere hernieuwbare energieën worden gecombineerd
  • Als in uw straat aardgas wordt aangelegd, hoeft u maar kleine aanpassingen te laten doen om op het aardgasnet te kunnen aansluiten

iGas leidt en coördineert alle fasen van uw bouwplaats in Wallonië.

iGas beschikt over bouwterreinmachines en perfect geschoolde teams om uw – boven- of ondergrondse – tank te installeren, te nivelleren en aan te sluiten.


Veiligheid

iGas onderneemt bij uw gemeentebestuur en de erkende organismen alle wettelijke stappen. Ondergrondse iGas-tanks worden geïnstalleerd in aanwezigheid van een erkend organisme. De tanks zijn van een kathodische bescherming voorzien, om elk gevaar voor corrosie uit te sluiten.
Meer informatie?

Controle en onderhoud van de geïnstalleerde iGas-tanks

iGas voert het onderhoud en de periodieke controle van de tanks uit. iGas stuurt automatisch het erkende organisme voor de periodieke keuringen van de tank; bovendien voert de chauffeur bij elke levering een routinecontrole uit.
Meer informatie?